Wetsvoorstel beschikking bij overgang van onderneming

Op 29 mei 2020 is er vanuit Overheid.nl een internetconsultatie gestart inzake het Wetsvoorstel beschikking bij overgang van onderneming.

Het doel van dit wetsvoorstel is dat het proces rondom toerekening van lasten en vaststelling van de (gedifferentieerde) ZW-/WGA-premie bij een gehele of gedeeltelijke overgang van een onderneming te verbeteren. Hiermee wenst men tevens een overgang beter in beeld te krijgen én ook de werkgever beter en eerder te informeren over de vaststelling van de overgang.

Dit is een hele verbetering aangezien er momenteel bij overgang van een onderneming de betrokken onderneming niet informeert over het percentage van de overgang.

Er worden daarom twee maatregelen voorgesteld om de kwaliteit van registratie bij overgang van een onderneming te verbeteren:

Beschikking inzake overgang van een onderneming
Momenteel mag de Belastingdienst geen beschikking afgeven vanwege het gesloten systeem van beschikkingen van de Algemene Wet Rijksbelastingen. Het voorstel is om werkgevers éérder te informeren over de vaststelling van het percentage van de overgang van een onderneming en daartoe wettelijk vast te leggen dat de inspecteur van de Belastingdienst over de vaststelling van de overgang van een onderneming beschikkingen afgeeft, zodra de Belastingdienst op de hoogte is van de overgang. De Belastingdienst geeft een beschikking af waarin hij vaststelt dat er een overgang van een onderneming is geweest, of er sprake was van een gehele of gedeeltelijke overgang van onderneming of een deel van een onderneming en in het geval van een gedeeltelijke overgang wat het percentage van de loonsom is geweest dat is overgedragen. De beschikking wordt bekendgemaakt aan de overdrager en aan de verkrijger(s) met verstrekking van een kopie van de beslissingen aan UWV. Alle betrokken werkgevers zijn belanghebbenden bij de beschikking.

De bij een overgang betrokken werkgevers weten direct hoe de Belastingdienst, en in het voetspoor daarvan ook UWV, de overgang heeft geregistreerd. Als een of meerdere werkgevers het niet eens is met die vaststelling kan de discussie daarover direct plaatsvinden in één procedure waarbij alle betrokken werkgevers kunnen meepraten. Voorkomen wordt dat – zoals dat nu gaat – die discussie veel later plaatsvindt, in verschillende procedures, op verschillende momenten, bij verschillende rechters, tegen afzonderlijke besluiten van UWV en van de Belastingdienst waarbij uitkeringen worden toegerekend op basis van de vaststelling van de overgang van een onderneming. De huidige verlate wijze van bekendmaking van de registratie van overgang van een onderneming brengt ook met zich mee dat het veel lastiger is om na een procedure alsnog de uitkering aan de juiste werkgever toe te rekenen dan wanneer die procedure meteen na de overgangsvaststelling kan plaatsvinden.

Meldplicht werkgevers
Werkgevers zijn verplicht melding te doen aan de Belastingdienst van overgang van een onderneming op basis van artikel 47 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen. Het komt echter geregeld voor dat niet tijdig wordt ontdekt dat er sprake is geweest van overgang en blijven uitkeringen voor rekening van de Werkhervattingskas of het Arbeidsongeschiktheidsfonds en worden de lasten gedragen door een groter collectief van ondernemingen. Of worden de uitkeringen ten onrechte nog toegerekend aan de overdragende onderneming.

Om ervoor te zorgen dat een overgang van een onderneming tijdig vastgesteld kan worden, wordt in de Wet financiering sociale verzekeringen deze meldplicht voor ondernemingen expliciet opgenomen en wordt er ook een boeteclausule opgenomen. De overdragende werkgever en de verkrijgende werkgever krijgen beiden de verplichting tot het melden van de overgang van een onderneming. Deze meldplicht geldt binnen twee weken na de overgang van een onderneming. De Belastingdienst stelt voor de melding een formulier beschikbaar. Wanneer de werkgevers verzuimen te melden, dit onjuist doen of niet binnen de termijn van twee weken kan de inspecteur een boete van maximaal €1.319,- opleggen.

Op zich is het natuurlijk toe te juichen dat de Belastingdienst ervoor kiest zaken te vereenvoudigen. Echter is de memorie van toelichting kort van stof en wordt er bijvoorbeeld niet stilgestaan bij een eventueel faillissementsrisico. Daarom biedt betreffende internetconsultatie een mogelijkheid voor betrokkenen mee te denken in de geboden gedachten.

Als einddatum staat 26 juni 2020 genoteerd. Een reactie kan via deze link worden gegeven. Reactie op de consultatie kunnen hier worden teruggevonden.

Bron: Rijksoverheid

Classen Consultancy ondersteunt u bij sociaal juridische vraagstukken 


Neem contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 - 29 12 43 34 zodat we samen kunnen kijken wat Classen Consultancy voor u kan betekenen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contact gegevens

Classen Consultancy BV

Bezoek en postadres:
Van Laerstraat 21
5921 JG Venlo

E-mail info@classenconsultancy.nl
Website www.classenconsultancy.nl

Kamer van Koophandel 72624159

BTW NL 859178043B01

Social Media

Twitter
Facebook
Google+
LinkedIn

 

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 18:00 uur.

 

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Classen Consultancy zijn hier te downloaden.

 

Privacy statement

In het privacystatement van Classen Consultancy is vastgelegd hoe wij, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, omgaan met de verwerking van persoonsgegevens.